Artikel: De consument en duurzaamheid

De consument en zijn wil om daadwerkelijk energiezuinige aanpassingen te doen in de woning, speelt een essentiële rol in de huidige energietransitie. In dit artikel wordt ingegaan op wat de consument eigenlijk onder duurzaamheid verstaat, welke verduurzaamheidsmaatregelen bekend zijn, welke zijn toegepast, wat belemmeringen zijn om aanpassingen te nemen en wat onder consumenten de populairste gasloze oplossing is.

Wat is duurzaamheid?
Duurzaamheid wordt tegenwoordig nog al eens bestempeld als een ‘containerbegrip’. Dit is niet zo gek, duurzaamheid kent inderdaad vele dimensies. Globaal is er een onderscheid te maken tussen besparing op water, energie en gas en duurzaam gebruik en hergebruik aan materialen. Wanneer u denkt aan duurzaamheid, waar denkt u dan als eerst aan? Het blijkt dat bij consumenten de besparing op water, energie en gas het eerst in gedachte schiet, als het over duurzaamheid gaat. Van hen noemt 66% dit aspect, terwijl 34% het duurzaam (her)gebruik van materialen noemt.

Bekende, toegepaste en gewenste maatregelen
Wanneer wordt gekeken naar de bekendheid van verduurzamingsmaatregelen, blijken dubbelglas, LED-lampen en zonnepanelen het meest bekend te zijn onder consumenten. Voor dubbelglas en LED-lampen geldt dat dit ook de maatregelen zijn die daadwerkelijk al zijn toegepast in de woning. Zonnepanelen worden echter veel minder genoemd. Opvallend is wel dat zonnepanelen juist het meest wordt genoemd als maatregel die men nog wil toepassen in de woning.

Alternatieve bron gas voor verwarming
Welke alternatieve bron verwacht u in plaats van gas te (moeten) gaan gebruiken om uw woning te verwarmen? Consumenten noemen op deze vraag de warmtepomp het vaakst als alternatieve energiebron die ze verwachten te gaan gebruiken om de woning gasloos te verwarmen (28%). Zonnecollectoren staan op de tweede plaats (19%) en derde in het rijtje zijn elektrische panelen (11%).

Waarom energiebesparing? 
Het belangrijkste motief voor woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te treffen is kostenbesparing (59%), zo blijkt uit onderzoek van Veldkamp. Een andere belangrijke reden is om meer comfort in de woning te creëren (48%). Bijna een kwart van de woningeigenaren wil maatregelen treffen om het milieu te sparen. In dit onderzoek is consumenten ook gevraagd wat stimulansen zijn om meer aan energiebesparing te doen. Woningeigenaren willen vooral meer zekerheid over het terugverdienen van de duurzame investering, bijna de helft noemt dit. Persoonlijk advies blijkt ook belangrijk, iets meer dan een derde noemt dit als stimulans.

Waarom geen duurzaamheidsmaatregelen
Wat zijn dan redenen om juist geen verduurzaamheidsmaatregelen te nemen? Niet genoeg geld wordt hierbij het vaakst genoemd door huiseigenaren en huurders, bijna de helft noemt dit. Op ruime afstand komen een te lange terugverdientijd, een gebrek aan kennis en meer garantie over de aanpassing.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen