Artikel: Welke andere producten gaan installateurs installeren door de verduurzaming?

Welke andere producten gaan installateurs installeren door de verduurzaming?

Verduurzaming van de gebouwde omgeving zal in de komende decennia een belangrijke trend blijven in de bouw- en installatiewereld. Met het afgesloten Klimaatakkoord eind juni 2019 wordt ook steeds concreter wat er staat te wachten. In het kader hiervan is aan e- en w-installateurs gevraagd of men, door de toegenomen aandacht voor verduurzaming, van plan is andere producten te gaan installeren dan men momenteel doet.

Kleine bedrijven blijven iets achter
Een meerderheid van de installateurs, met name w-installateurs, geeft aan dat dit het geval is. Van hen is 62% van plan om andere producten te gaan installeren dan dat men nu doet. Onder de elektrotechnische installateurs is dit aandeel 55%. Kleine installatiebedrijven blijven iets achter op de (middel)grote bedrijven. Ook blijken bedrijven actief in de woningbouw hier meer open voor te staan dan bedrijven actief in enkel utiliteitsbouw.

Warmtepompen en zonnepanelen/-boilers
Aan installateurs die aan hebben gegeven andere producten te gaan installeren is gevraagd welke dit dat zijn. De ‘nieuw’ te installeren producten zijn met name warmtepompen en zonnepanelen/-boilers (sterk onder beide soorten installateurs). E-installateurs gaan zich vooral meer richten op (duurzamere vormen van) verlichting (zoals LED). Over het algemeen geldt dat hoe groter het bedrijf, hoe meer verschillende soorten producten worden genoemd. Verder valt op dat bijna een derde van de e-installateurs nog niet weet welke soorten producten nog meer te gaan installeren.

Bron: BouwKennis, Trends en Ontwikkelingen 2019

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen