Nieuwsberichten

Spetterend Sanitair 2025, een terugblik

Op 29 oktober jl. was de bijeenkomst Spetterend Sanitair 2025.  Er was een volle zaal gevuld met mensen uit de sanitairbranche van nu en van vroeger, oud leden van de stichting en andere geïnteresseerden. Anouschka Laheij vertolkte de rol als dagvoorzitter. Harm van den  Oever, de laatste voorzitter van de Stichting Verwarming en Sanitair, trapte samen met Anouschka af. Met een korte film over de Stichting Verwarming en Sanitair werd er een stapje teruggedaan in het verleden. Daarna gingen we terug naar waar het eigenlijk om ging, het onderzoek naar de toekomst van sanitair. Jan-Paul Schop, directeur USP Marketing Consultancy, de partij die het onderzoek heeft gedaan, bracht in zijn presentatie de highlights van het onderzoek aan de orde. Vervolgens werd hij op het podium vergezeld door een aantal tafelgasten: Saskia Euwe, directeur Baden Plus, Freek Wiesenhaan, directeur Hansgrohe en Arnold Koomen, algemeen directeur bij Galvano. Er kwamen drie thema’s aan bod. Jan-Paul gaf op ieder thema een korte inleiding waarop de dagvoorzitter een aantal vragen aan de gasten stelde waarop zij konden reageren. Via de mentimeter kon het publiek ook vragen stellen.

Na het gesprek met tafelgasten was het tijd voor een spetterende lancering van het kennisplatform. Op dit platform staan de diverse rapportages die zijn gemaakt van het onderzoek, maar ook vele artikelen die te koppelen zijn aan relevante thema’s zoals duurzaamheid, innovatie en trends en aan categorieën zoals de groothandel, de detailhandel , de installateur en de fabrikant.

Met de presentatie van Leen Zevenbergen gingen we een interessante kant op. Hij gaf een blik in de toekomst, meer algemeen, maar uiteindelijk ook zeer relevant voor de sanitairbranche. Hij gaf aanknopingspunten om tezamen met het onderzoek eens goed te bekijken.

De afsluiter van de middag was Ernest van der Kwast die met een knipoog en een humoristische twist het einde van de bijeenkomst én van de Stichting Verwarming & Sanitair kenschetsten.

Bekijk hier de presentatie van Jan-Paul Schop

Bekijk hier de introductie op de thema’s van het gesprek met de tafelgasten


Consument nog onbekend met warmtepomp, verwacht fullservice-installateur

ROTTERDAM – 17 september 2019. De kennis van Nederlandse consumenten over warmtepompen is nog relatief laag. Slechts 8% van de consumenten weet exact hoe een warmtepomp werkt. Wanneer er een warmtepomp wordt geplaatst, verwachten consumenten dan ook fullservice van de installateur (66%). Dit blijkt uit het onderzoek ‘Spetterend Sanitair 2025’ van Stichting Verwarming en Sanitair, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy.Kennis over warmtepomp nog beperkt.

In het onderzoek noemen consumenten de warmtepomp wel het vaakst als alternatieve bron die ze verwachten te gaan gebruiken om de woning gasloos te verwarmen (28%). Naast de 7% die aangeeft exact te weten hoe een warmtepomp werkt en wat de precieze consequenties zijn, noemt een zeer klein aandeel van 1% zichzelf zelfs expert. Voor het merendeel van de consumenten geldt echter dat de kennis nog niet al te ver rijkt. De meeste consumenten geven aan dat ze in ieder geval weten dat de warmtepomp bestaat (42%).

Kansen in fullservice

“Wanneer u een warmtepomp zou willen aanschaffen en plaatsen, verwacht u dan dat een installateur alles voor u uitzoekt en de warmtepomp plaatst, of bepaalt u liever zelf het type en merk dat geplaatst moet worden?” Het antwoord op deze vraag is duidelijk: 66% van de consumenten verwacht fullservice van de installateur. Van de consumenten geeft 34% aan zelf het type en het merk uit te willen zoeken. Er liggen dus grote kansen voor installateurs die de consument daadwerkelijk van oriëntatie en advies tot en met installatie en onderhoud weten te bedienen.

 


Consumenten verkiezen comfort boven duurzaamheid bij sanitairproducten

Bij de aankoop van een badkamer of badkamerproducten is de mate van comfort doorslaggevender (57%) dan duurzaamheid (43%). Dat is opmerkelijk omdat een meerderheid (58%) van de consumenten het belangrijk vindt dat fabrikanten aangeven hoe duurzaam hun producten zijn. Dat blijkt uit onderzoek onder consumenten door USP Marketing Consultancy. Dit onderzoek, ‘Spetterend Sanitair 2025’, is onderdeel van een grootschalig onderzoek in opdracht van Stichting Verwarming en Sanitair. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op een gelijknamig afsluitend congres op 29 oktober 2019 waar de leden van de stichting een laatste keer samenkomen.

Duurzaamheid versus comfort

Consumenten is gevraagd hoe belangrijk zij het vinden dat sanitairfabrikanten bij hun producten aangeven hoe duurzaam hun producten zijn. Slechts een op de tien consumenten zegt dit niet belangrijk te vinden, terwijl 58% dit wel belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Toch is de mate van comfort doorslaggevender dan de mate van duurzaamheid bij de aankoop van een badkamer of badkamerproducten. Voor 57% van de consumenten is comfort de doorslaggevende factor bij de aankoop, terwijl 43% juist kiest voor duurzaamheid.

Spetterend Sanitair 2025

Deze bevindingen komen uit onderzoek van USP Marketing Consultancy. ‘Spetterend Sanitair 2025’ is de naam van dit uitgebreide onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen in de sanitairbranche. Relevante thema’s, zoals de energietransitie en trends in sanitair komen aan bod. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Verwarming en Sanitair. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd op het gelijknamige congres op 29 oktober 2019 in Mereveld in Utrecht, de plaats waar alle schakels uit de bedrijfskolom van sanitair elkaar weer ontmoeten. Partijen die zich bezighouden met sanitair worden uitgenodigd op dit gratis evenement. Het congres wordt verder ingevuld met interessante informatie over de toekomst door middel van verschillende presentaties, waaronder een door Jan-Paul Schop, directeur van USP Marketing Consultancy.


Keuzevrijheid belangrijkste reden voor casco sanitaire ruimte

Woningeigenaren die de sanitaire ruimte in hun nieuwbouwwoning casco laten opleveren doen dit omdat ze de ruimte dan precies kunnen afbouwen zoals ze zelf willen (48%). Dit wordt vaker genoemd dan een eventuele beperking van de kosten (29%). Ook installateurs noemen keuzevrijheid als belangrijkste reden waarom woningeigenaren kiezen voor een casco sanitaire ruimte. Van hen denkt 39% dat het aandeel casco opgeleverde sanitaire ruimtes gaat stijgen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Spetterend Sanitair 2025’ van Stichting Verwarming en Sanitair, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy.

Casco sanitaire ruimtes (ook wel ruimtes met afgedopt leidingwerk genoemd) komen regelmatig voor. In 2018 had zo’n 37% van alle nieuwbouwhuizen een casco badkamer. De vraag is waarom consumenten er precies voor kiezen om de natte ruimte casco op te laten leveren. Interessant is ook of de markt verwacht dat het aandeel casco sanitaire ruimtes de komende jaren gaat stijgen. Het onderzoek ‘Spetterend Sanitair 2025’ geeft onder andere antwoord op deze vragen. In deze uitgebreide publicatie over de toekomstige ontwikkelingen in de sanitairbranche komen zowel consumenten als installateurs over deze onderwerpen aan het woord.

Woningeigenaar: afbouwen zoals ik zelf wil

Het blijkt dat keuzevrijheid van de bewoner een belangrijke reden is voor een casco sanitaire ruimte. Aan woningeigenaren met een nieuwbouwwoning waarvan de sanitaire ruimte casco werd opgeleverd, is gevraagd waarom hiervoor is gekozen. Bijna de helft van deze woningeigenaren (48%) geeft aan dat de keuze op casco oplevering is gevallen omdat ze de ruimte daardoor precies konden afbouwen zoals ze zelf wilden. Dit gevoel van vrijheid wordt daarmee vaker genoemd dan het feit dat een casco sanitaire ruimte goedkoper kan zijn.

Installateurs: klant wil zelf kiezen

Ook installateurs zien keuzevrijheid als belangrijke factor. Gevraagd naar de belangrijkste redenen waarom sanitaire ruimtes casco worden opgeleverd, noemt 43% dat de klant zelf wil kiezen. Ook installateurs zien de wens van de consument om goedkoper te laten bouwen, 28% noemt dit als belangrijkste reden. Installateurs plaatsen echter wel ook een kanttekening bij deze drijfveer. Het komt in de praktijk voor dat toekomstige bewoners uiteindelijk duurder uitkomen. Er moet tenslotte toch een badkamer worden gekocht en geplaatst en de kosten daarvan worden soms onderschat.

Aandeel stijgt volgens 39% installateurs

Zal het aandeel casco sanitaire ruimtes de komende jaren dan gaan stijgen? In totaal denkt 39% van de installateurs van wel (bijna een kwart verwacht een toename van meer dan 10%). Het feit dat consumenten hierdoor meer vrijheid hebben en niet afhankelijk zijn van uitvoerende partijen wordt als reden voor de verwachte stijging genoemd. De financiële redenen komen ook hier weer terug. “De huizenprijzen zijn al vrij hoog, en hiermee lijkt het net wat minder”, aldus een van de installateurs.

Een kwart van de installateurs denkt dat het aandeel casco opgeleverde sanitaire ruimtes de komende vijf jaar gelijk zal blijven. In totaal 14% verwacht een afname. De redenen hiervoor variëren van “aannemers zijn minder bereid om casco aan te leggen” tot “mensen komen er steeds vaker achter dat het meer geld kost dan het lijkt.”