Samenvatting: 50 Plussers

In het onderzoek ‘Spetterend Sanitair 2025’ stonden vijf verschillende thema’s centraal. Een van die thema’s was ‘wensen en behoeften van 50-plussers’. Deze doelgroep is interessant voor de sanitairbranche, omdat deze groep groeit en daarnaast ook vermogen bezit. Belangrijke onderdelen binnen dit thema zijn aangepast sanitair en het communiceren met 50-plussers. Hier vatten we de meest opvallende resultaten samen.

Vergrijzing

De vergrijzing van Nederland is in volle gang. Dit heeft als gevolg dat er steeds meer 50-plussers zijn. In 2019 stijgt het aantal 50-plussers tot boven de 6,9 miljoen. Voor het eerst is dan de helft van de volwassen bevolking (14 miljoen volwassenen) in Nederland ouder dan 50 jaar. Het aantal 65-plussers stijgt tot boven de 3,3 miljoen.

Een van de oorzaken van de vergrijzing die op langere termijn een rol speelt, is de toegenomen levensverwachting. Dit zorgt ervoor dat het aantal huishoudens stijgt. De verwachting is namelijk dat er in 2060 ongeveer 8,8 miljoen huishoudens zijn. Het grootste deel van deze huishoudens zal dan bestaan uit alleenwonenden door, onder andere, de toegenomen levensverwachting. Daarnaast blijven 50-plussers steeds langer zelfstandig thuis wonen, bijvoorbeeld na een scheiding of het overlijden van hun partner. Naar verwachting zal het aantal alleenwonenden van 65 jaar of ouder groeien van 915 duizend mensen in 2015 naar meer dan 1,8 miljoen in 2050.

Financieel aantrekkelijke doelgroep

Naast het feit dat de groep 50-plussers erg groot en groeiende is, is het ook vanuit financieel oogpunt een aantrekkelijke doelgroep. Dat komt doordat het vermogen stijgt met de leeftijd. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat het gemiddelde vermogen van huishoudens in Nederland sterk afhangt van leeftijd. De hoogste vermogens zijn te vinden bij de 65-plussers. Dit komt omdat zij vaak een eigen koopwoning bezitten en nauwelijks of geen hypotheekschuld hebben.

Zelfstandig wonen

De overheid stimuleert dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Momenteel wonen al veel 75-plussers (92%) zelfstandig, al dan niet thuis. Door de stimulatie van de overheid zal het aantal thuiswonenden in deze groep verder toenemen. Acht op de tien 50-plussers zegt graag tot aan het einde van hun leven thuis te blijven wonen. Hierdoor zal de vraag naar seniorproofaanpassingen in woningen stijgen.

Een meerderheid (57%) van de 50-plussers zegt bereid te zijn om hun woning aan te passen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Zij kunnen onder andere hun badkamers toekomstbestendig maken door bijvoorbeeld een inloopdouche of toiletdouche te plaatsen. Nog niet iedereen boven de 50 jaar denkt na over aangepast sanitair. Toch zegt 60% dat ze hier wel al eens over nagedacht hebben. Wanneer zij hier aan toe zijn gaan zeven op de tien (71%) 50-plussers het liefst zelf op zoek naar informatie over aangepast sanitair. De rest (29%) laat zich liever informeren door professionals. De 50-plussers die al aangepast sanitair in hun woning hebben, geven als belangrijkste reden dat zij rekening houden met de toekomst (57%). Het belangrijkste argument om (nog) geen aangepast sanitair te hebben, is dat men het nu niet nodig heeft (81%).

Behoefte aan comfort en veiligheid

Kortom, het stijgende aandeel 50-plussers heeft dus invloed op de sanitairsector. Namelijk: hoe minder beweeglijk mensen worden, hoe meer behoefte aan comfort en gemak zij krijgen. Deze doelgroep neemt met name een nieuwe badkamer om comfort te verhogen (38%), wanneer de oude badkamer gebreken vertoont (37%) of niet meer naar de smaak is (32%). Van de 50-plussers neemt 28% een nieuwe badkamer voor de veiligheid. Dit percentage loopt op naarmate men ouder wordt.

Voor bijna de helft van de 70-plussers (47%) is veiligheid de reden om een nieuwe badkamer aan te schaffen. Daarom besluiten steeds meer sanitairproducenten om naast hun reguliere assortiment ook aangepast sanitair, oftewel comfortsanitair te ontwikkelen, zoals het douchezitje of het toilet met douchefunctie.

Een gevoelig onderwerp

Preventieve woningaanpassingen verkopen aan 50-plussers is een kunst op zich, want je probeert iets onder de aandacht te brengen waarmee men liever nog niet geconfronteerd wil worden. Een woningaanpassing verwijst in eerste instantie aan een gebrek, ouderdom en het onvermijdelijke einde. De 50-plusser ziet voornamelijk de nadelen en niet voordelen zoals gemak en comfortverbetering. Daarom is deze doelgroep moeilijk te verleiden tot het doen van preventieve aanpassingen. ‘Ik ben er nog niet aan toe’ of ‘het zal mijn tijd wel duren’, zijn redenen die zij geven. Sommige vinden de term ‘aangepast sanitair’ nogal beladen. Om aangepast sanitair aan de man te brengen bij de 50-plussers kun je beter de term ‘gemakssanitair’ gebruiken.

Informeren over aangepast sanitair

Een gesprek over aangepast sanitair wordt door verkopers nog maar weinig aangegaan, omdat zo’n gesprek moeilijk lijkt. In de praktijk blijkt dit echter enorm mee te vallen. Bij de verkoop van een badkamer ervaart 83% van de verkopers dat gesprekken met 50-plussers (zeer) gemakkelijk zijn. Fabrikanten kunnen de 50-plussers het best bereiken en informeren over de mogelijkheden rondom aangepast sanitair via hun website (82%) en door opstellingen in showrooms (82%). De doelgroep vindt social media-advertenties hier het minst geschikt voor (44%). 

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen