Samenvatting: De energietransitie, nieuwe oplossingen en fullservice vanuit de installateur

De energietransitie is momenteel in volle gang. Het heeft effect op de keuzes van de consument én daarmee ook op de dagelijkse werkzaamheden van de installateur.  Zo krijgt de vakman…

Artikel: Installateurs en BENG-eisen

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Hebouwen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik…

Artikel: Gasloos wonen en bouw: Alternatieven voor gas

Om de woningen duurzaam te maken, zullen de woningen van het gasnet afgekoppeld moeten worden. Er zijn enkele mogelijkheden om toch de woning te verwarmen: In dit artikel zoomen we…

Artikel: De warmtepomp: typen, barrières en ontwikkelingen

Het aantal warmtepompen in Nederland groeit sterk. Er wordt verwacht dat de focus op aardgasloos wonen voor een verdere opmars van de warmtepomp zal zorgen. In dit artikel wordt ingezoomd…

Artikel: Duurzaamheid – de verwachting van de installateurs

De verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas dragen sterk bij aan klimaatverandering. Duurzame energiebronnen als zonne-energie, windenergie en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Daarnaast raken…

Artikel: De rol van de installateur

De installateur speelt een sleutelrol in de energietransitie. Ten eerste zijn er zijn handen nodig om alle energie-efficiënte oplossingen te plaatsen en te onderhouden. Daarnaast is het juist de installatietechnische…

Artikel: Merkbekendheid onder installateurs

In 2018 is de verkoop van warmtepompen voor Nederlandse woningen en kantoren met ongeveer 30% gegroeid. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Installateurs werken dus…

Artikel: Consumenten over de warmtepomp

Aardgas gaat stap voor stap uit de woningen verdwijnen. Duurzame energie voor verwarming en warm water komt ervoor in de plaats. Consumenten krijgen hier in de dagelijkse praktijk veel mee…

Artikel: De consument en duurzaamheid

De consument en zijn wil om daadwerkelijk energiezuinige aanpassingen te doen in de woning, speelt een essentiële rol in de huidige energietransitie. In dit artikel wordt ingegaan op wat de…