Artikel: Welke andere producten gaan installateurs installeren door de verduurzaming?

Welke andere producten gaan installateurs installeren door de verduurzaming? Verduurzaming van de gebouwde omgeving zal in de komende decennia een belangrijke trend blijven in de bouw- en installatiewereld. Met het…

Artikel: De warmtepomp en sanitair warm water

Een warmtepomp is uiterst geschikt voor de voorziening van sanitair warm water, omdat het afnamepatroon van de warmte gelijkmatiger is dan voor ruimteverwarming. Meestal wordt er namelijk elke dag rond…

Artikel: Kennis van consumenten over warmtepompen

De warmtepomp maakt op dit moment een opmars en lijkt de manier te worden waarop woningen verwarmd gaan worden. De opmars blijkt ook uit het feit dat een deel van…

Artikel: De warmtepomp: typen, barrières en ontwikkelingen

Het aantal warmtepompen in Nederland groeit sterk. Er wordt verwacht dat de focus op aardgasloos wonen voor een verdere opmars van de warmtepomp zal zorgen. In dit artikel wordt ingezoomd…

Artikel: De rol van de installateur

De installateur speelt een sleutelrol in de energietransitie. Ten eerste zijn er zijn handen nodig om alle energie-efficiënte oplossingen te plaatsen en te onderhouden. Daarnaast is het juist de installatietechnische…

Artikel: Merkbekendheid onder installateurs

In 2018 is de verkoop van warmtepompen voor Nederlandse woningen en kantoren met ongeveer 30% gegroeid. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Installateurs werken dus…

Artikel: Consumenten over de warmtepomp

Aardgas gaat stap voor stap uit de woningen verdwijnen. Duurzame energie voor verwarming en warm water komt ervoor in de plaats. Consumenten krijgen hier in de dagelijkse praktijk veel mee…

Persbericht: ‘Consument nog onbekend met warmtepomp, verwacht fullservice-installateur’

ROTTERDAM – 17 september 2019. De kennis van Nederlandse consumenten over warmtepompen is nog relatief laag. Slechts 8% van de consumenten weet exact hoe een warmtepomp werkt. Wanneer er een…